Hur många valenselektroner har brom (Br)?

What is the valency of bromine Valenselektroner

Brom är det 35:e och sista grundämnet i det periodiska systemet. Brom är beståndsdelen i grupp-17. Dess symbol, ‘Br’, är dess symbol. Brom, ett halogenelement, bildar bindningar med hjälp av dess elektroner. Den här artikeln kommer att förklara i detalj hur broms valenselektroner fungerar. Du kommer att kunna lära dig mer när du har läst den här artikeln.

Det är flytande vid standardtryck och temperaturförhållanden. Kvicksilver är det enda grundämnet som kan vara flytande under dessa förhållanden. Organobrominföreningar dissocierar lätt vid höga temperaturer för att ge fria bromatomer. Detta förhindrar kemiska kedjereaktioner från fria radikaler. Detta gör organobrominföreningar effektiva som brandskyddsmedel. Mer än hälften av världens brom används för detta ändamål varje år. Denna egenskap gör också att ultraviolett solljus orsakar dissociation av flyktiga organobrominföreningar i atmosfären för att ge fria bromatomer. Ozonnedbrytning orsakas av samma egenskap. Många organobrominföreningar, som bekämpningsmedlet metylbromid, används inte längre. Bromföreningar kan fortfarande användas i brunnsborrningsvätskor och i fotografisk film. De fungerar också som mellanprodukter vid produktion av organiska kemikalier.

Plats för brom (Br) i det periodiska systemet

Plats för brom (Br) i det periodiska systemet

Historia

Antoine Jerome Balard upptäckte brom när han tittade på saltvatten från Montpellier (Frankrike). Den koncentrerade saltlösningsresten som blev kvar efter att saltlösningen hade avdunstat togs av Balard och han tillsatte klorgas till den. Han skapade sedan en orangeröd vätska och drog slutsatsen att det var ett nytt grundämne. År 1826 lämnade han in en journalredovisning med detaljer om sina resultat till den franska akademin.

Använder

Brom används inom många områden, såsom kemiska intermediärer, färgämnen och insekticider. Vissa användningar har upphört av miljöskäl. Men det finns fortfarande många nya användningsområden.

Bromföreningar används också som flamskyddsmedel. Dessa föreningar läggs till möbelskum, plastfodral för elektronik och textilier för att göra dem mindre flyktiga. På grund av giftiga problem har brom eliminerats som ett flamskyddsmedel i USA.

Organobromider kan hittas i halonbrandsläckare, som används för att kontrollera bränder på platser som museer, flygplan och tankar. Silverbromid kan användas för filmfotografering.

Biologisk funktion

Brom finns i små mängder i alla levande varelser, inklusive bromid. Brom har ingen biologisk betydelse hos människor. Brom är irriterande för ögon, svalg och hud. Det kan också orsaka smärtsamma sår.

Hälsoeffekter från brom

Bromångor kan orsaka ögon- och halsirritation och skada vävnad. Inandning kan göra bromångor mycket giftiga.

Organiska bromer absorberas lätt av människor genom deras hud, mat och andning. Organiska bromer används i stor utsträckning som bekämpningsmedel mot insekter och andra oönskade skadedjur. De kan dock vara giftiga inte bara för de skadedjur de används mot, utan även för större däggdjur. Bromhaltiga organiska föroreningar kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor.

Vad är valenselektronerna för brom

Brom är icke-metalliskt. Antalet elektroner i skalet efter den sista omloppsbanan kallas valensen. Valensen av brom är summan av alla elektroner som finns i skalet efter elektronkonfigurationen. Grundämnets egenskaper bestäms av närvaron av valenselektroner, som också spelar en roll vid bindningsbildning.

Valens är förmågan hos en atom i ett kemiskt element att bilda ett visst antal kemiska bindningar med andra atomer. Det tar värden från 1 till 8 och kan inte vara lika med 0. Det bestäms av antalet elektroner i en atom som används för att bilda kemiska bindningar med en annan atom. Valensen är ett verkligt värde. Numeriska valensvärden indikeras med romerska siffror (I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII).

Hur beräknar jag antalet valenselektroner inom en bromatom

Efter några steg kan du bestämma elektronernas valens. Ett av dessa steg är elektronkonfigurationen. Utan elektronkonfigurationen är det omöjligt att bestämma valenselektroner. Det är enkelt att identifiera elektronkonfigurationen för alla element.

Valenselement kan dock identifieras genom att organisera elektroner enligt Bohrs principer. Så här kan vi bestämma valensen av brom.

Hitta det totala antalet elektroner i brom

Vi måste först bestämma det totala antalet elektroner i bromatomen. Antalet protoner som finns i brom krävs för att beräkna antalet elektroner. Du kommer också att behöva känna till atomnumren för elementen i brom för att bestämma antalet elektroner.

Det periodiska systemet kan användas för att beräkna atomnumren. Det periodiska systemet har den information som behövs för att bestämma atomnumret för bromelement. Antalet protoner i en atom är atomnumret. Dessutom kan elektroner lika med protoner hittas utanför kärnan.

Vi kan alltså dra slutsatsen att elektroner är lika med atomnumren i bromatomen. Vi kan se att atommängden brom är 35 från det periodiska systemet. Det totala antalet elektroner i en bromatom är därför 35.

Termerna ” oxidationsgrad ” och ” valens ” kanske inte är samma, men de är numeriskt nästan identiska. Den villkorliga laddningen av en atoms atom kallas oxidationstillstånd. Det kan vara antingen positivt eller negativt. Valens hänvisar till förmågan hos en atom att bilda bindningar. Det kan inte ha ett negativt värde.

Brom måste elektronkonfigureras

Viktigt steg 2. Arrangemanget av bromelektronerna krävs i detta steg. Det totala antalet elektroner i bromatomer är trettiofem. Elektronstrukturen för brom visar att det finns två elektroner inuti K-skalet. Det finns åtta elektroner i vart och ett av L-skalen. Arton elektroner finns i M-skalet. Sju elektroner finns i N-skalet.

Det betyder att bromskalen har två elektroner vardera, åtta elektroner i den andra, åtta i den tredje, arton elektroner i den tredje och sju elektroner i den fjärde. Det finns två skal av brom med åtta elektroner vardera: 2, 8, 18 och 7.

Dessutom, har BR 8 valenselektroner?

Brom innehåller 7 valanselektroner. Kolumnen längst till höger i det periodiska systemet har 8 valanselektroner eller ett komplett skal.

Hur kan man avgöra hur många elektroner som krävs för att fylla det yttre skalet?

Brom kan användas för många ändamål, inklusive jordbrukskemikalier, färgämnen. insekticider. Läkemedel och kemiska intermediärer. Även om vissa användningsområden har upphört på grund av miljöhänsyn, kan nya användningsområden fortfarande hittas. Bromföreningar kan användas som flamskyddsmedel.

  1.  Valensen är ett numeriskt kännetecken för förmågan hos atomer i ett givet element att binda till andra atomer.
  2. Valensen av väte är konstant och lika med ett.
  3. Valensen av syre är också konstant och lika med två.
  4. Valensen för de flesta av de andra elementen är inte konstant. Det kan bestämmas genom formlerna för deras binära föreningar med väte eller syre.

Beräkna det totala antalet elektroner genom att bestämma valensskalet

Det tredje steget innebär att diagnostisera valensskalet. Valensskalet är skalet som följer elektronkonfigurationen. Det totala antalet elektroner som finns i ett valensskal kallas valens. Elektronkonfigurationen indikerar att det sista bromskalet har sju elektroner. Broms valenselektroner (Br) är därför sju.

Hur räknar man ut antalet valenselektroner i en bromatom

Vad är valensen för brom?

Valens är förmågan för ett elements ena atom att binda till en annan under bildandet av en molekyl. Elementets valens hänvisar till antalet elektroner som förblir oparade i dess sista omloppsbana. Brom(Br), i sin korrekta elektronkonfiguration, kommer att vara 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 2  4p x 2  4p y 2  4p z 1 .

Denna elektronkonfiguration visar att bromatomens sista skal innehåller en oparad elektron. Broms valens är därför 1. Elektronkonfigurationen för ett element i dess exciterade tillstånd bestämmer dess valens. Bromatomer absorberar energi när de är exciterade. En bromatom i 4p y suborbital exciteras och hoppar sedan till sin 4d xy 1  orbital.

Vad är valensen av brom

Elektronkonfigurationen för brom (Br*), i exciterat tillstånd, kommer därför att vara 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 2  4p x 2  4p y 1  4p z 1  4d xy 1 . Brom består av tre oparade elektroner. Broms valens i detta fall är 3. Bromatom kan hittas i -1, 1, +1, +3 eller +5 oxidationstillstånd. Bindningsbildningen kan påverka ett elements oxidationsstatus.

Hur många protoner eller elektroner har brom?

Kärnan är belägen i centrum av en atom. I kärnan finns protoner och neutroner. 35 är atommängden brom. Antalet protoner är vad atomnumret refererar till. Det betyder att antalet protoner i brom är lika med trettiofem. Ett cirkulärt skal ligger utanför kärnan och innehåller elektroner lika med protoner. En bromatom kan ha upp till trettiofem elektroner.

Hur många orbitaler har BR?

Låt oss titta på bromatomen för att förstå denna princip. Brom (Z=35), med 35 elektroner kan hittas i period 4 grupp VII i de periodiska system. Brom är 7 valenselektroner så 4s orbitalen med 2 elektroner kommer att fyllas. De återstående 5 elektronerna kommer då att ockupera 4p orbitalen.

Varför använda ädelgasnotation?

ädelgaser är det som används för att sammanfatta elektronkonfigurationen för ett grundämne och tillhandahålla den mest relevanta informationen om grundämnets valenselektroner. För att representera alla elektroner, inte valenselektroner, kan ädelgaserna ersättas.

Hur många valenselement innehåller brom (Br )?

Under bindningsbildningen kan elementen med 5, 6 och 7 elektroner i sina sista skal ta emot elektroner från det sista skalet. Anjoner är de element som tar emot elektroner för att bilda bindningar. Broms sista skal tar emot en elektron när det bildar en bindning. Detta kallas en bromidjon (Br ). Det är därför brom kallas ett anjonelement.

Hur många valenselektroner har bromjon(Br–).

Bromidjonens elektronkonfiguration (Br) är 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 2  4p 6 . Elektronkonfigurationen visar att bromidjonen (Br ) har fått konfigurationen av krypton. De åtta elektronerna i det sista bromjonskalet indikerar att valenselektronerna är åtta för bromelektronjonen (Br ).

Hur kan du få eller förlora elektroner?

När atomer berövas elektroner eller får elektroner blir de vad som kallas en jon. En atom som förlorar elektroner har en negativ nettoladdning. Detta är känt som en katjon. Förlust av elektroner gör att en atom har en negativ nettoladdning. Atomen är känd som en anjon.

Hur många elektroner har brom?

En bromatom har 35 elektroner. En bromidjon (Br) har 36 elektroner.

Hur många inre elektroner har Br?

28

Vad är antalet elektroner i en brions atom?

åtta

Vilka valenselektroner finns i grundämnet Br?

7

Referenser:

Alexander Stephenson

Candidate of Chemical Sciences, chefredaktör för Guide-scientific.com. Föreläsare vid flera internationella nätskolor, medlem i juryn för kemitävlingar och författare till vetenskapliga artiklar.

Rate author

Kommentera