Privacy Policy

Tack för att du valde att vara en del av vår community på Guide-scientific.com ( “Företag”“vi”“oss”“vår” ). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar angående detta sekretessmeddelande, eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på info@Guide-scientific.com.

När du besöker vår webbplats https://guide-scientific.com  (“Webbplatsen”) och mer allmänt använder någon av våra tjänster (“Tjänsterna”, som inkluderar webbplatsen), uppskattar vi att du litar på oss Din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.

Detta integritetsmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår webbplats), såväl som alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
 4. Cookies och annan teknik
 5. Borttagning av cookies och mer information
 6. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS?
 7. HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?
 8. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?
 9. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS WEBBPLATSER?
 10. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
 11. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 12. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
 13. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER
 14. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?
 15. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
 16. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 17. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som samlas in automatiskt

Kort sagt: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsare och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats, och för våra interna analyser och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Informationen vi samlar in inkluderar:

– Logg- och användningsdata . Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar såsom vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade “kraschdumpar”) och hårdvaruinställningar).

– Enhetsdata.  Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.

– Platsdata.  Vi samlar in platsdata som information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål som baseras på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje ändamål som anges nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

– För att underlätta kontoskapande och inloggningsprocessen.  Om du väljer att länka ditt konto hos oss till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta kontoskapandet och inloggningsprocessen för utförandet av kontrakt. Se avsnittet nedan med rubriken HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR” för ytterligare information.

– Att lägga upp vittnesmål. Vi publicerar vittnesmål på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett vittnesmål kommer vi att inhämta ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålet. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme, vänligen kontakta oss på info@guide-scientific.com och var noga med att inkludera ditt namn, din vittnesmålsplats och kontaktinformation.

– Begär feedback.  Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.

– För att möjliggöra kommunikation från användare till användare.  Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation från användare till användare med varje användares samtycke.

– För att hantera användarkonton.  Vi kan komma att använda din information i syfte att hantera vårt konto och hålla det i fungerande skick.

– För att skicka administrativ information till dig.  Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.

– För att skydda våra tjänster.  Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats säker och säker (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).

– För att upprätthålla våra villkor och policyer för affärsändamål, för att följa juridiska och regulatoriska krav eller i samband med vårt kontrakt.

– Att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada.  Om vi ​​får en stämningsansökan eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera uppgifterna vi har för att avgöra hur vi ska svara.

– Uppfylla och hantera dina beställningar.  Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs via webbplatsen.

– Administrera prisdragningar och tävlingar.  Vi kan använda din information för att administrera prisdragningar och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.

– Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren.  Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

– Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare.  Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

– För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig.  Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartners kan använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel, när vi uttrycker ett intresse för att få information om oss eller vår webbplats, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar oss, kommer vi att samla in personlig information från dig. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se “VILKA ÄR DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER” nedan).

– Leverera riktad reklam till dig.  Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt anpassat innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsytt för dina intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

– Samtycke:  Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.

– Legitima intressen:  Vi kan komma att behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

– Fullgörande av ett kontrakt:  När vi har ingått ett kontrakt med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.

– Rättsliga skyldigheter:  Vi kan avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga framställningar, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsprocess, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämningsansökan (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

– Vitala intressen:  Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

4. Cookies och annan teknik

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Cookies och annan teknik

Cookies innehåller bitar av data som webbplatser som vår placerar på din dators hårddisk för journalföring. Cookies kan göra webben mer användbar genom att samla in och lagra information om dina preferenser på en viss webbplats och hjälpa webbplatser att fungera mer effektivt. Cookies och liknande tekniker gör att du kan komma ihåg när du använder den datorn eller enheten för att interagera med webbplatser och onlinetjänster och kan användas för att hantera en rad funktioner och innehåll samt lagra sökningar och presentera personligt innehåll.

Vi använder våra cookies:

(a) I syfte att optimera vår webbplats och förbättra medlemsupplevelsen. Cookies hjälper oss att uppskatta vår målgruppsstorlek, bestämma användningsmönster och hjälper oss att bättre rikta in oss på innehåll och annonser baserat på våra användares intressen.

(b) Vi använder också cookies så att du till exempel kan komma åt allt premiuminnehåll som du har prenumererat på.

(c) Du har möjlighet att inte acceptera de cookies vi ställer in. Men om du avvisar våra cookies kommer du inte att kunna dra nytta av de flesta av funktionerna på vår webbplats, inklusive prenumerationsbaserade tjänster.

Nedan hittar du de typer av cookies som vi sätter när du besöker Fool.com och deras syfte. För att hjälpa dig att bättre förstå varför vi ställer in dem har vi använt de kategorier och definitioner som ställts in av International Chamber of Commerce (“ICC”):

(a) Strikt nödvändigt: cookies som möjliggör de tjänster som du specifikt har bett om eller betalat för;

(b) Prestanda: cookies som samlar in information om hur besökare använder vår webbplats inklusive de sidor som besöks och mest besöks samt källorna till vår trafik. De används för att hjälpa oss att förbättra hur sajten fungerar;

(c) Funktionalitet: cookies som hjälper oss att komma ihåg de val du har gjort så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse; och

(d) Reklam: cookies som används för att visa mer relevanta annonser och för att se till att du inte ser samma annonser om och om igen.

Utöver de cookies som sätts direkt av våra partners, finns det också cookies som sätts av tredje part för att hjälpa till att leverera och övervaka deras annonser. Observera att vi varken kontrollerar eller har tillgång till dessa cookies, och dessa annonsörers användning av cookies är föremål för deras egen integritetspolicy och inte vår policy.

Om du följer länkar från vår sida till deras, bör du vara medveten om att dessa andra webbplatser har sina egna sekretess- och databehandlingsmetoder. Vi har inget ansvar eller ansvar för dessa oberoende policyer. För mer information om en webbplats och dess sekretesspolicy inklusive dess användning av cookies, kolla den webbplatsen.

5. Borttagning av cookies och mer information

Du kan alltid ändra din webbläsare för att inte acceptera cookies eller för att meddela dig när cookies skickas till den. Besök http://www.allaboutcookies.org för mer information om cookies inklusive att ta bort några eller alla dina cookies.

Om du vill ta bort cookies från Google Analytics och DoubleClick, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout respektive http://www.google.com/ads/preferences/plugin/. Du bör vara medveten om att detta kommer att påverka dina Google-cookies på alla webbplatser, och inte bara vår.

Några av våra webbplatser är anslutna till AdThrive, en annonspartner. De, och andra, använder cookies som samlats in från en mängd olika webbplatser för att samla in data om besökare. Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka: https://adssettings.google.com.

6. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS?

Kort sagt: Ja, vi använder Google Maps i syfte att ge bättre service.

Denna webbplats använder Google Maps API:er som är föremål för Googles användarvillkor. Du kan hitta Google Maps API:s användarvillkor  här . För att ta reda på mer om Googles sekretesspolicy, se den här  länken . Vi hämtar och lagrar din plats på din enhet (‘cache’). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument.

7. HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?

Kort sagt: Om du väljer att registrera eller logga in på våra tjänster med hjälp av ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Vår webbplats erbjuder dig möjligheten att registrera och logga in med hjälp av dina tredjepartskontouppgifter för sociala medier (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier som berörs, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista, profilbild samt annan information som du väljer att offentliggöra på en sådan social medieplattform.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller som på annat sätt görs tydliga för dig på den relevanta webbplatsen. Observera att vi inte kontrollerar, och är inte ansvariga för, annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du läser deras sekretessmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina integritetsinställningar på deras webbplatser och appar.

8. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar finns i. Om du kommer åt vår webbplats utifrån, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se “KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?” ovan), i och andra länder.

Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

9. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS WEBBPLATS?

Kort sagt: Vi är inte ansvariga för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till, vår webbplats.

Webbplatsen kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av detta sekretessmeddelande. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritets- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från webbplatsen. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

10. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än 1 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

11. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra säkerhetsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör endast komma åt webbplatsen i en säker miljö.

12. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies och liknande teknik:  De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på vår webbplats besök http://www.aboutads.info/choices/.

13. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (“DNT”)-funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

14. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien, beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som “Shine The Light”-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats till tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan, och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men var medveten om att uppgifterna kanske inte helt eller heltäckande tas bort från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

15. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat “Reviderat” datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

16. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på info@guide-scientific.com.

17. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter.

Share to friends