Författare

Författare

Alexander Stefansson

Candidate of Chemical Sciences, chefredaktör för Guide-scientific.com .
Tillsammans med Institute of Chemistry “Far Eastern Branch, RAS” modifierade mineraler för att rena havet från petroleumprodukter. För närvarande: Föreläsare i flera internationella nätskolor, medlem i juryn för kemitävlingar och författare till vetenskapliga artiklar.

Share to friends