Jaką liczbę elektronów walencyjnych posiada brom (Br)?

What is the valency of bromine Elektrony walencyjne

Brom jest 35. i ostatnim pierwiastkiem w układzie okresowym. Brom jest pierwiastkiem grupy 17. Jego symbol, „Br”, jest jego symbolem. Brom, pierwiastek halogenowy, tworzy wiązania za pomocą swoich elektronów. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, jak działają elektrony walencyjne bromu. Więcej informacji będzie można dowiedzieć się po przeczytaniu tego artykułu.

Jest płynny w standardowych warunkach ciśnienia i temperatury. Rtęć jest jedynym pierwiastkiem, który w takich warunkach może być płynny. Związki bromowoorganiczne łatwo dysocjują w wysokich temperaturach, dając wolne atomy bromu. Zapobiega to wolnej rodnikowej reakcji łańcuchowej chemicznej. To sprawia, że ​​związki bromoorganiczne są skuteczne jako środki zmniejszające palność. Ponad połowa światowego bromu jest zużywana do tego celu każdego roku. Ta właściwość powoduje również, że światło ultrafioletowe powoduje dysocjację lotnego związku bromu organicznego w atmosferze z wytworzeniem wolnych atomów bromu. Zubożenie warstwy ozonowej jest spowodowane tą samą właściwością. Wiele związków bromoorganicznych, takich jak metylobromek pestycydu, nie jest już stosowanych. Związki bromu mogą być nadal stosowane w płuczkach wiertniczych oraz w kliszy fotograficznej. Służą również jako półprodukty w produkcji chemikaliów organicznych.

Miejsce bromu (Br) w układzie okresowym

Miejsce bromu (Br) w układzie okresowym

Historia

Antoine Jerome Balard odkrył brom, gdy patrzył na słoną wodę z Montpellier (Francja). Pozostałość zatężonej solanki, która pozostała po odparowaniu solanki, została zabrana przez Balarda i dodał do niej gazowy chlor. Następnie stworzył pomarańczowo-czerwony płyn i wywnioskował, że jest to nowy pierwiastek. W 1826 r. przesłał do Akademii Francuskiej sprawozdanie z dziennika, w którym szczegółowo przedstawił swoje odkrycia.

Używa

Brom jest używany w wielu dziedzinach, takich jak półprodukty chemiczne, barwniki i insektycydy. Niektóre zastosowania zostały przerwane ze względów środowiskowych. Jednak wciąż istnieje wiele nowych zastosowań.

Związki bromu są również stosowane jako środki zmniejszające palność. Związki te są dodawane do pianki do mebli, plastikowych obudów na elektronikę i tekstyliów, aby były mniej lotne. Ze względu na obawy związane z toksycznością brom został wyeliminowany jako środek zmniejszający palność w USA.

Organobromki można znaleźć w gaśnicach halonowych, które służą do zwalczania pożarów w miejscach takich jak muzea, samoloty i czołgi. Bromek srebra może być używany do fotografii filmowej.

Funkcja biologiczna

Brom znajduje się w niewielkich ilościach we wszystkich żywych organizmach, w tym bromku. Brom nie ma biologicznego znaczenia u ludzi. Brom działa drażniąco na oczy, gardło i skórę. Może również powodować bolesne owrzodzenia.

Skutki zdrowotne bromu

Opary bromu mogą powodować podrażnienie oczu i gardła oraz uszkodzenie tkanek. Wdychanie może spowodować, że opary bromu staną się bardzo toksyczne.

Bromki organiczne są łatwo wchłaniane przez ludzi przez skórę, żywność i oddychanie. Bromki organiczne są szeroko stosowane jako pestycydy przeciwko owadom i innym niepożądanym szkodnikom. Mogą być jednak trujące nie tylko dla szkodników, przeciwko którym są używane, ale także dla większych ssaków. Zanieczyszczenia organiczne zawierające brom mogą powodować poważne problemy zdrowotne u ludzi.

Jakie są elektrony walencyjne bromu

Brom jest niemetaliczny. Liczba elektronów w powłoce po ostatniej orbicie nazywana jest wartościowością. Wartościowość bromu jest sumą wszystkich elektronów znajdujących się w powłoce zgodnie z konfiguracją elektronową. O właściwościach pierwiastka decyduje obecność elektronów walencyjnych, które również odgrywają rolę w tworzeniu wiązań.

Walencja to zdolność atomu pierwiastka chemicznego do tworzenia pewnej liczby wiązań chemicznych z innymi atomami. Przyjmuje wartości od 1 do 8 i nie może być równe 0. Jest to określone przez liczbę elektronów atomu zużytych na tworzenie wiązań chemicznych z innym atomem. Walencja to prawdziwa wartość. Liczbowe wartości walencji są oznaczone cyframi rzymskimi (I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII).

Jak obliczyć liczbę elektronów walencyjnych w atomie bromu?

W kilku krokach możesz określić wartościowość elektronów. Jednym z tych kroków jest konfiguracja elektronowa. Bez konfiguracji elektronowej niemożliwe jest wyznaczenie elektronów walencyjnych. Łatwo jest zidentyfikować konfigurację elektronową wszystkich pierwiastków.

Jednak pierwiastki walencyjne można zidentyfikować, organizując elektrony zgodnie z zasadami Bohra. W ten sposób możemy określić wartościowość bromu.

Znalezienie całkowitej liczby elektronów w bromie

Najpierw musimy określić całkowitą liczbę elektronów w atomie bromu. Liczba protonów obecnych w bromie jest wymagana do obliczenia liczby elektronów. Będziesz także musiał znać liczby atomowe pierwiastków bromu, aby określić liczbę elektronów.

Układ okresowy może służyć do obliczania liczb atomowych. Układ okresowy zawiera informacje niezbędne do określenia liczby atomowej pierwiastków bromu. Liczba protonów w atomie to liczba atomowa. Dodatkowo elektrony równe protonom można znaleźć poza jądrem.

Możemy zatem wywnioskować, że elektrony są równe liczbom atomowym w atomie bromu. Widzimy, że ilość atomowa bromu wynosi 35 w układach okresowych pierwiastków. Całkowita liczba elektronów w atomie bromu wynosi zatem 35.

Terminy „ stopień utlenienia ” i „ wartościowość ” mogą nie być takie same, ale liczbowo są prawie identyczne. Warunkowy ładunek atomu atomu nazywany jest stanem utlenienia. Może być pozytywny lub negatywny. Walencja odnosi się do zdolności atomu do tworzenia wiązań. Nie może mieć wartości ujemnej.

Brom musi być skonfigurowany elektronowo

Ważny krok 2. Na tym etapie wymagane jest ułożenie elektronów bromu. Całkowita liczba elektronów w atomach bromu wynosi trzydzieści pięć. Struktura elektronowa bromu pokazuje, że wewnątrz powłoki K znajdują się dwa elektrony. W każdej z powłok L znajduje się osiem elektronów. Osiemnaście elektronów znajduje się w powłoce M. W powłoce N znajduje się siedem elektronów.

Oznacza to, że każda powłoka bromu ma dwa elektrony, osiem elektronów w drugiej, osiem w trzeciej, osiemnaście elektronów w trzeciej i siedem elektronów w czwartej. Istnieją dwie otoczki bromu z ośmioma elektronami każda: 2, 8, 18 i 7.

Poza tym, czy BR ma 8 elektronów walencyjnych?

Brom zawiera 7 elektronów walencyjnych. W skrajnej prawej kolumnie układu okresowego znajduje się 8 elektronów walencyjnych lub cała powłoka.

Jak możesz określić, ile elektronów potrzeba, aby wypełnić zewnętrzną powłokę?

Brom może być używany do wielu celów, m.in. w chemii rolniczej, barwnikach. insektycydy. Farmaceutyki i półprodukty chemiczne. Chociaż niektóre zastosowania zostały przerwane z powodu obaw środowiskowych, wciąż można znaleźć nowe zastosowania. Związki bromu mogą być stosowane jako środki zmniejszające palność.

  1.  Wartościowość jest liczbową charakterystyką zdolności atomów danego pierwiastka do wiązania się z innymi atomami.
  2. Wartościowość wodoru jest stała i równa jedności.
  3. Wartościowość tlenu jest również stała i równa dwóm.
  4. Wartościowość większości pozostałych elementów nie jest stała. Można to określić za pomocą wzorów ich związków binarnych z wodorem lub tlenem.

Oblicz całkowitą liczbę elektronów, określając powłokę walencyjną

Trzeci krok polega na zdiagnozowaniu powłoki walencyjnej. Powłoka walencyjna to powłoka, która podąża za konfiguracją elektronów. Całkowita liczba elektronów zawartych w powłoce walencyjnej nazywana jest wartościowością. Konfiguracja elektronowa wskazuje, że ostatnia powłoka bromu ma siedem elektronów. Elektrony walencyjne bromu (Br) mają zatem siedem.

Jak obliczyć liczbę elektronów walencyjnych w atomie bromu?

Jaka jest wartościowość bromu?

Walencja to zdolność jednego atomu pierwiastka do wiązania się z innym podczas tworzenia cząsteczki. Wartościowość pierwiastka odnosi się do liczby elektronów, które pozostają niesparowane na jego ostatniej orbicie. Brom(Br), w swojej prawidłowej konfiguracji elektronowej, będzie wynosić 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 2  4p x 2  4p y 2  4p z 1 .

Ta konfiguracja elektronów pokazuje, że ostatnia powłoka atomu bromu zawiera niesparowany elektron. Wartościowość bromu wynosi zatem 1. Konfiguracja elektronowa pierwiastka w stanie wzbudzonym determinuje jego wartościowość. Atomy bromu absorbują energię, gdy są wzbudzone. Atom bromu na podorbitalu 4p y jest wzbudzony, a następnie przeskakuje na swój orbital 4d xy 1  .

Jaka jest wartościowość bromu

Konfiguracja elektronowa bromu (Br*) w stanie wzbudzonym będzie zatem wynosić 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 2  4p x 2  4p y 1  4p z 1  4d xy 1 . Brom składa się z trzech niesparowanych elektronów. Wartościowość bromu w tym przypadku wynosi 3. Atom bromu może znajdować się na stopniach utlenienia -1, 1, +1, +3 lub +5. Tworzenie wiązania może wpływać na stopień utlenienia pierwiastka.

Ile protonów lub elektronów posiada brom?

Jądro znajduje się w centrum atomu. W jądrze znajdują się protony i neutrony. 35 to ilość atomowa bromu. Liczba protonów jest tym, do czego odnosi się liczba atomowa. Oznacza to, że liczba protonów w bromie wynosi trzydzieści pięć. Okrągła powłoka znajduje się na zewnątrz jądra i zawiera elektrony równe protonom. Atom bromu może mieć do trzydziestu pięciu elektronów.

Ile orbitali posiada BR?

Spójrzmy na atom bromu, aby zrozumieć tę zasadę. Brom (Z=35), mający 35 elektronów, znajduje się w IV grupie VII układów okresowych. Brom ma 7 elektronów walencyjnych, więc orbital 4s z 2 elektronami zostanie wypełniony. Pozostałe 5 elektronów zajmie wówczas orbital 4p.

Po co używać notacji gazu szlachetnego?

gazy szlachetne są używane do podsumowania konfiguracji elektronowej dla pierwiastka i dostarczenia najbardziej istotnych informacji o elektronach walencyjnych pierwiastka. Aby reprezentować wszystkie elektrony, a nie elektrony walencyjne, można podstawić gazy szlachetne.

Ile pierwiastków walencyjnych zawiera brom (Br )?

Podczas tworzenia wiązania pierwiastki z 5, 6 i 7 elektronami w swoich ostatnich powłokach mogą odbierać elektrony z ostatniej powłoki. Aniony to pierwiastki, które otrzymują elektrony, tworząc wiązania. Ostatnia powłoka bromu otrzymuje elektron, gdy tworzy wiązanie. Nazywa się to jonem bromkowym (Br ). Dlatego brom nazywany jest pierwiastkiem anionowym.

Ile elektronów walencyjnych ma jon bromu (Br–)

Konfiguracja elektronowa jonów bromkowych (Br) wynosi 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 2  4p 6 . Konfiguracja elektronowa pokazuje, że jon bromkowy (Br ) uzyskał konfigurację kryptonu. Osiem elektronów w ostatniej powłoce jonowej bromu wskazuje, że elektronów walencyjnych jest osiem dla jonu elektronowego bromu (Br ).

Jak możesz zyskać lub stracić elektrony?

Kiedy atomy są pozbawione elektronów lub zyskują elektrony, stają się tak zwanym jonem. Atom, który traci elektrony, ma ujemny ładunek netto. Nazywa się to kationem. Utrata elektronów powoduje, że atom ma ujemny ładunek netto. Atom jest znany jako anion.

Ile elektronów ma brom?

Atom bromu ma 35 elektronów. Jon bromkowy (Br) ma 36 elektronów.

Ile wewnętrznych elektronów ma Br?

28

Jaka jest liczba elektronów w atomie Briona?

osiem

Jakie są elektrony walencyjne obecne w elemencie Br?

7

Bibliografia:

Alexander Stephenson

Kandydat nauk chemicznych, redaktor naczelny Guide-scientific.com. Wykładowca kilku międzynarodowych szkół internetowych, członek jury konkursów chemicznych i autor artykułów naukowych.

Rate author

Leave a Reply