Hur många valenselektroner har mangan?

What is the valency of manganese Valenselektroner

Mangan är 25:a i de periodiska system. Mangan, elementet i grupp 7, har symbolen ” Mn “. Mangan kan betraktas som en övergångsmetall. Mangans valenselektroner bestäms därför olika.

Det identifierades först som ett grundämne av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele 1774 när han arbetade med mineralen Pyrolusite. Han kunde också isolera det året därpå av sin medarbetare Johan Gottlieb Gahn. Mangan är en viktig ingrediens i ståltillverkning, även om det inte ofta används i sin rena form. 

mangan kemiskt element

Hälsobiverkningar av mangan

Mangan, en vanlig förening, finns över hela världen. Mangan är ett av de tre giftiga essentiella spårämnena. Det betyder att det är nödvändigt för människans överlevnad, men kan också vara giftigt om det finns för många nivåer i en persons kropp. Människor som inte konsumerar de rekommenderade dagliga intaget kommer att få en sämre hälsa. Men om intaget är för högt kan även hälsoproblem uppstå.
Människor absorberar mangan huvudsakligen genom mat som spenat, te och örter. Livsmedel med de högsta halterna av mangan inkluderar spannmål, ris, sojabönor och ägg. Mangan absorberas i kroppen och kommer att transporteras genom blodet till lever, njurar, bukspottkörtel och endokrina körtlar.

Biologisk roll

Mangan är ett viktigt inslag i alla levande organismer. Mangan finns i många enzymer. Fyra atomer är av mangan utgör enzymet som omvandlar vattenmolekyler till syre under fotosyntesen. Låga halter av mangan kan finnas i vissa jordar. Det är därför det ofta tillsätts gödselmedel för att ge ett fodertillskott för betande djur.

En människas genomsnittliga kropp har 12 mg mangan. Cirka 4 milligram tas in dagligen från livsmedel som nötter, fullkornsflingor och te. Det är viktigt för benhälsa. Utan det blir benen svampigare och mer benägna att gå sönder. Det är också nödvändigt för utnyttjandet av vitamin B1.

Plats för mangan (Mn) i det periodiska systemet

Plats för mangan (Mn) i det periodiska systemet

Ta hand om dig

För mycket mangan kan vara giftigt. Exponering för manganångor eller -damm under en längre tid bör inte överstiga fem milligram per kvadratmeter (mg/m 3 ). Detta beror på dess giftiga natur. Alla organiskt material som de kommer i kontakt med sura permanganatlösningar kan oxideras av dem. Vissa organiska ämnen kan antändas av värmen som alstras vid oxidation. En studie från 2005 fann ett samband mellan manganinandning hos råttor och toxicitet i centrala nervsystemet. Långvarig exponering för naturligt förekommande mangan från duschvatten kan sätta upp till 8,7 miljoner amerikaner i riskzonen.

Naturligt överflöd

Mangan är femte i jordskorpan. De vanligaste mineralerna i mangan är pyrolusit, mangandioxid och rhodochrosite, mangankarbat. Kina, Australien, Gabon och Afrika är huvudområdena för manganbrytning. Du kan antingen minska oxiden med natrium eller magnesium, eller elektrolysera mangansulfat. På havsbotten har det funnits manganknölar. Dessa knölar består av cirka 24% mangan och mindre mängder andra element.

atomnummer25
atomvikt54,938
kokpunkt2 062 °C (3 744 °F)
smältpunkt1 246 °C (2 275 °F)
densitet7,21–7,44 gram/cm 3  vid 20 °C (68 °F)
oxidationstillstånd+2, +3, +4, +5, +6, +7
elektronkonfiguration[Ar]3 d 5 4 s 2

Vilka är valenselementen i mangan (Mn)

Det första elementet i grupp 7 är mangan. De element som finns i grupperna 3-12 kan kallas övergångselement.

 

Vilka är valenselektronerna för mangan (Mn)Antalet elektroner som finns kvar i banans sista omloppsbana är valenselektronen. Men i fallet med övergångselement är valenselektronerna fortfarande i det inre skalet (omloppsbanan). Manganelektronkonfigurationen visar att de sista elektronerna är i d-orbitalen. Elementets egenskaper bestäms och bildas av valenselementen.

Hur många protoner och elektroner har en manganatom?

Kärnan är belägen i centrum av en atom. I kärnan finns protoner och neutroner. Mangan (Mn), har en atomkärna på 25. Antalet protoner i ett ämne kallas atomnumret. Antalet protoner som finns i mangan är 25. I kärnans yttre skal kan man hitta elektroner som är lika med protoner. Det betyder att en manganatom har tjugofem elektroner. Skillnaden i antalet och antalet atomer används för att bestämma antalet neutroner i ett grundämne. Neutrontalet n = atommassanummer (A)-atomnummer (Z)

Vi vet att atommängden mangan (25) och atomviktstalet (54,93804u) är ungefär 55. Neutron (n) = 55 – 25 = 30. Det finns alltså 30 neutroner i mangan (Mn).

Valens är förmågan hos en atom i ett kemiskt element att bilda ett visst antal kemiska bindningar med andra atomer. Det tar värden från 1 till 8 och kan inte vara lika med 0. Det bestäms av antalet elektroner i en atom som används för att bilda kemiska bindningar med en annan atom. Valensen är ett verkligt värde. Numeriska valensvärden anges med romerska siffror (I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII).

Hur beräknar jag antalet valenselektroner inom en manganatom?

Efter några steg kan du bestämma elektronernas valens. Elektronkonfigurationen är en. Utan elektronkonfigurationen är det omöjligt att avgöra om valenselektronen är närvarande. Det är enkelt att bestämma elektronkonfigurationen för alla element. Bohrs atommodell kan inte bestämma valensen av övergångselementen. Eftersom övergångselementets valenselektroner finns i det inre skalet, kan Aufbau-principen hjälpa dig att bestämma valenselementet för ett övergångselement. Så här kan vi bestämma valensen av mangan (Mn).

Bestäm antalet elektroner som finns i mangan (Mn)

Vi måste först bestämma det totala antalet elektroner som finns i manganatomen (Mn). För att bestämma antalet och typen av elektroner i mangan måste du känna till antalet protoner. Du behöver veta vad atomnumren för grundämnena i mangan är för att bestämma antalet elektroner. Det periodiska systemet kan hjälpa oss att bestämma atomnumren. Det periodiska systemet ger den information som behövs för att bestämma atomnumret för mangan. Antalet protoner i en given atom är atomnumret. Dessutom kan elektroner lika med protoner hittas utanför kärnan.

Vi kan alltså dra slutsatsen att elektroner är lika med atomnumren i Mn (mangan) atomen. Vi kan se från det periodiska systemet att atommängden mangan är 25. Det totala antalet elektroner i manganatomen är därför 25.

Termerna ” oxidationsgrad ” och ” valens ” kanske inte är samma, men de är numeriskt nästan identiska. Den villkorliga laddningen av en atoms atom kallas oxidationstillståndet. Det kan vara antingen positivt eller negativt. Valens hänvisar till förmågan hos en atom att bilda bindningar. Det kan inte ha ett negativt värde.

Mangan måste vara elektronkonfigurerat

Steg 2 är avgörande. Arrangemanget av manganelektronerna är avgörande i detta steg. Vi vet att varje atom av mangan har totalt tjugofem elektroner. Elektronkonfigurationen visar att Mns första skal innehåller två elektroner, medan Mns andra skal innehåller åtta elektroner. Tre skal har tretton elektroner vardera, och fyra skal innehåller två elektroner. Mangans elektronkonfiguration via underbanan 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  4s 2  3d 5 .

Beräkna det totala antalet elektroner genom att bestämma valensskalet

Det tredje steget innebär att diagnostisera omloppsbanan (valensskal). Valensskalet är skalet som följer elektronkonfigurationen. Det totala antalet (eller valens) elektroner inom ett valensskal kallas valenselektronik. Valenselementen för övergångselement finns dock i den inre omloppsbanan. För att bestämma valensen av övergångselementet måste du lägga till det totala antalet elektroner i d-orbital till de i den sista omloppsbanan. Mangans elektronkonfiguration avslöjar att det sista lagret av mangan innehåller två elektroner medan d-orbitalen har fem elektroner (3d 5 ). Mangans valenselektroner är sju.

 1.  Valensen är ett numeriskt kännetecken för förmågan hos atomer i ett givet element att binda med andra atomer.
 2. Valensen av väte är konstant och lika med ett.
 3. Valensen av syre är också konstant och lika med två.
 4. Valensen för de flesta av de andra elementen är inte konstant. Det kan bestämmas genom formlerna för deras binära föreningar med väte eller syre.

Hur många valenselement har manganjon (Mn 2+ Mn 3+ Mn 4+ ),?

Under bindningsbildning donerar de element som har 1 eller 2 elektroner i sina skal dessa elektroner. Katjon är element som donerar elektroner för att bilda bindningar. Det finns tre typer mangan Mn 2+ , Mn 3+  och Mn 4+  jon.  alla typer av mangan finns i atomen. Två elektroner doneras av manganatomen från det sista skalet för att bilda manganet på (Mn 2+ ).

Hur många valenselektroner har manganjon (Mn2+,Mn3+,Mn4+)

Här är elektronkonfigurationen för manganjon (Mn 2+ ) är 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 5 .  Denna elektronkonfiguration visar att mangan har tre skal medan det sista skalet har tretton elektroner. Det är därför mangan (Mn 2+ ), har ett totalt antal av tretton valensneutroner. Två elektroner doneras av manganatomen i 4s orbitalen och en elektron i 3d orbitalen. Denna elektron används för att omvandla till mangan (Mn 3+ ).

Hur många valenselektroner har manganjon (Mn2+,Mn3+,Mn4+)

Elektronkonfigurationen för manganjonen (Mn3+) är dock 1s22s2 2p6 4s2 3s2 3p6. Detta manganjonskal har tre elektroner. Skalet som innehåller tolv elektroner kallas Mn3+. Således är de tolv valenselektronerna i mangan (Mn 3+ ), jonen tolv. Manganatomen donerar också två elektroner i 4s orbitalen och två elektroner i 3d orbitalen för att omvandlas till manganet (Mn 4+ ).

Hur många valenselektroner har manganjon (Mn2+,Mn3+,Mn4+)

Detta är elektronkonfigurationen för manganjon (Mn 3+ ) är 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 4 .  Denna manganjon har tre skal. Det sista skalet har elva elektroner. I detta fall är valenselementen för manganjon (Mn 4+ ), elva.

Vad är valensen (Mn) för mangan?

Valens är förmågan för ett elements atom att binda till en annan atom i bildandet av en molekylstruktur.

Vad är valensen av mangan

Det finns flera regler som hjälper dig att avgöra om du har valens. Valensen är antalet elektroner som är i oparade tillstånd i det sista skalet efter en elektronkonfiguration av ett element. Oxidationstillståndet för mangan är +2, +3, +4, +1, +16, &7. Mangan(II-O)-bindningen använder mangans oxidationsstatus som +2. Valensen för mangan i denna förening var 2. Men permanganatjon(MnO 4 ) 1- har använt oxidationsstatusen för mangan 7.

Valensen för mangan i denna förening var 7.

Bindningsbildningen är det som bestämmer valens och oxidationstillstånd.

Fakta

 • 25 är atomnumret (antal protoner i kärnan).
 • Densitet: 4,29 ounces/kubiktum (7,43 gram/kubikcm).
 • Mn-55 är den vanligaste isotopen (100 procent naturligt överflöd).
 • Smältpunkt: 2 282 grader Fahrenheit (1 250 grader Celsius)
 • Medelmassa för en atom (atomvikt): 54,938
 • Fas vid rumstemperatur
 • Kokpunkt: 3 740 F (2 060 C).
 • Antal naturliga isotoper (atomer med olika antal neutroner från samma grundämne): 1. 21 radioaktiva och artificiella isotoper har extremt korta halveringstider.
 • Atomsymbol (på grundämnenas periodiska system: Mn

Referenser:

Alexander Stephenson

Candidate of Chemical Sciences, chefredaktör för Guide-scientific.com. Föreläsare vid flera internationella nätskolor, medlem i juryn för kemitävlingar och författare till vetenskapliga artiklar.

Rate author

Kommentera