Privacy Policy

Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności na Guide-scientific.com ( „Firma”„my”„nas”„nasz” ). Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@Guide-scientific.com.

Gdy odwiedzasz naszą witrynę https://guide-scientific.com  („Witryna”) i, bardziej ogólnie, korzystasz z naszych usług („Usługi”, w tym Witryny), doceniamy, że ufasz nam Twoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o polityce prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jego uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Witrynę), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?
 4. Pliki cookie i inne technologie
 5. Usuwanie plików cookie i więcej informacji
 6. CZY KORZYSTAMY Z MAPY GOOGLE?
 7. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE?
 8. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?
 9. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO NA STRONACH TRZECICH?
 10. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 11. JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
 12. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 13. ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA
 14. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 15. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?
 16. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?
 17. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej Witryny.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

– Dane dziennika i użytkowania . Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub korzystasz z niej, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwań i innych podejmowanych działań, takich jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu).

– Dane urządzenia.  Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja.

– Dane lokalizacji.  Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do tych informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane do celów opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wypełnieniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Witryny wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

– Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania.  Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto u nas z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania w celu wykonania kontrakt. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poniżej zatytułowanej JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE.

– Aby publikować referencje. W naszej Witrynie publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoją opinię, skontaktuj się z nami pod adresem info@guide-scientific.com i pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację opinii oraz dane kontaktowe.

– Poproś o opinię.  Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Witryny.

– Aby umożliwić komunikację między użytkownikami.  Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.

– Zarządzanie kontami użytkowników.  Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w dobrym stanie.

– Wysyłanie do Ciebie informacji administracyjnych.  Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach naszych warunków i zasad.

– Aby chronić nasze Usługi.  Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).

– W celu egzekwowania naszych warunków i zasad w celach biznesowych, w celu przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.

– Aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom.  Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć.

– Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami.  Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.

– Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami.  Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.

– Dostarczanie i ułatwianie świadczenia usług użytkownikowi.  Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.

– Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom.  Możemy wykorzystać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.

– Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne.  My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, zapisaniem się do marketingu lub w inny sposób kontaktujemy się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI” poniżej).

– Dostarczaj ukierunkowaną reklamę do Ciebie.  Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z przepisami, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:

– Zgoda:  Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

– Uzasadnione interesy:  możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

– Wykonanie umowy:  Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

– Obowiązki prawne:  możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

– Istotne interesy:  możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami, lub jako dowód w sporach sądowych, w których jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

4. Pliki cookie i inne technologie

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji.

Pliki cookie i inne technologie

Pliki cookie zawierają fragmenty danych, które witryny internetowe, takie jak nasza, umieszczają na dysku twardym komputera w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie mogą zwiększyć użyteczność sieci, zbierając i przechowując informacje o preferencjach użytkownika w danej witrynie, a także usprawnić działanie witryn internetowych. Pliki cookie i podobne technologie umożliwiają zapamiętanie użytkownika podczas korzystania z tego komputera lub urządzenia do interakcji ze stronami internetowymi i usługami online oraz mogą być wykorzystywane do zarządzania szeregiem funkcji i treści, a także do przechowywania wyszukiwań i prezentowania spersonalizowanych treści.

Używamy naszych plików cookie:

(a) W celu optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy doświadczenia członków. Pliki cookie pomagają nam oszacować wielkość naszej grupy odbiorców, określić wzorce użytkowania i pomóc nam lepiej kierować treści i reklamy w oparciu o zainteresowania naszych użytkowników.

(b) Używamy również plików cookie, abyś mógł na przykład uzyskać dostęp do wszelkich treści premium, które subskrybujesz.

(c) Masz możliwość odrzucenia ustawionych przez nas plików cookie. Jeśli jednak odrzucisz nasze pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z większości funkcji naszej witryny, w tym usług opartych na subskrypcji.

Poniżej znajdziesz rodzaje plików cookie, które ustawiamy podczas odwiedzania Fool.com i ich przeznaczenie. Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, dlaczego je ustalamy, użyliśmy kategorii i definicji określonych przez Międzynarodową Izbę Handlową („ICC”):

(a) Bezwzględnie konieczne: pliki cookie, które umożliwiają usługi, o które wyraźnie poprosiłeś lub za które zapłaciłeś;

(b) Wydajność: pliki cookie, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, w tym odwiedzane i najczęściej odwiedzane strony, a także źródła naszego ruchu. Służą nam do ulepszania działania witryny;

(c) Funkcjonalność: pliki cookie, które pomagają nam zapamiętać dokonane przez Ciebie wybory, dzięki czemu możemy zapewnić Ci bardziej spersonalizowane wrażenia; oraz

(d) Reklamy: pliki cookie używane do dostarczania bardziej trafnych reklam i upewniania się, że nie widzisz w kółko tych samych reklam.

Oprócz plików cookie ustawianych bezpośrednio przez naszych partnerów istnieją również pliki cookie ustawiane przez strony trzecie, aby pomóc w dostarczaniu i monitorowaniu ich reklam. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy tych plików cookie ani nie mamy do nich dostępu, a korzystanie z plików cookie przez reklamodawców podlega ich własnej polityce prywatności, a nie naszym zasadom.

Jeśli klikniesz linki z naszej witryny do ich witryn, powinieneś mieć świadomość, że te inne witryny mają własne praktyki dotyczące prywatności i przetwarzania danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za te niezależne polityki. Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny i jej polityki prywatności, w tym korzystania z plików cookie, sprawdź tę witrynę.

5. Usuwanie plików cookie i więcej informacji

Zawsze możesz zmodyfikować swoją przeglądarkę, aby nie akceptowała plików cookie lub powiadamiała Cię, gdy pliki cookie są do niej wysyłane. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym usuwania niektórych lub wszystkich plików cookie, można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Ponadto, jeśli chcesz usunąć pliki cookie Google Analytics i DoubleClick, przejdź odpowiednio do http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i http://www.google.com/ads/preferences/plugin/. Należy mieć świadomość, że wpłynie to na pliki cookie Google we wszystkich witrynach, nie tylko na naszej.

Niektóre z naszych witryn są powiązane z AdThrive, partnerem reklamowym. Oni i inni używają plików cookie zebranych z różnych witryn do zbierania danych o odwiedzających. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com.

6. CZY KORZYSTAMY Z MAPY GOOGLE?

W skrócie: Tak, używamy Map Google w celu zapewnienia lepszej obsługi.

Ta Witryna korzysta z interfejsów API Map Google, które podlegają Warunkom korzystania z usług Google. Warunki korzystania z interfejsów API Map Google można znaleźć  tutaj . Aby dowiedzieć się więcej o Polityce prywatności Google, skorzystaj z tego  linku . Pozyskujemy i przechowujemy na Twoim urządzeniu („pamięci podręcznej”) Twoją lokalizację. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod danymi kontaktowymi podanymi na końcu tego dokumentu.

7. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE?

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasza Witryna oferuje możliwość zarejestrowania się i zalogowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych stron trzecich (takich jak loginy do Facebooka lub Twittera). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy od Twojego dostawcy mediów społecznościowych określone informacje o Twoim profilu. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często zawierają Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Informacje, które otrzymujemy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o polityce prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi w odpowiedniej Witrynie internetowej. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne wykorzystanie Twoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz jak możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

8. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przenosić, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój własny.

Nasze serwery znajdują się w. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny z zewnątrz, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te strony trzecie, z którymi możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOMUNIKU?” powyżej) w krajach i innych krajach.

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy o ochronie danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.

9. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO NA STRONACH TRZECICH?

W skrócie: nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz zewnętrznym dostawcom, którzy reklamują naszą Witrynę, ale nie są z nią powiązani.

Witryna może zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych witryn internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz osobom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą informacją o prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki i polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa jakichkolwiek stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być połączone z Witryną lub z Witryny. Powinieneś zapoznać się z politykami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na swoje pytania.

10. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym zawiadomieniu nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż 1 rok.

Gdy nie mamy aktualnej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

11. JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze bezpieczeństwo i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

12. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Pliki cookie i podobne technologie:  Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców w naszej Witrynie, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/.

13. STEROWANIE FUNKCJAMI NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

14. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją). ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Serwisie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Serwisie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Serwisie, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

15. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

W skrócie: tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

16. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres info@guide-scientific.com.

17. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

Na podstawie obowiązującego prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach.

Share to friends